Our Services

 • Sağlam Çocuk Muayene
 • Aşı Takibi
 • Çocukta Büyüme Gelişme Takibi
 • Çocukta Beslenme
 • Gelişimsel Bozuklukların Erken Tanısı
 • Çocuk Hastalıkları Gelişim Bozuklukları
 • Sık Tekrarlayan Enfeksiyonlar
 • Erken Ergenlik Problemler
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Bebeklerde Gaz Sancısı
 • İnek Sütü Allerjisi
 • İdrar Yolu Hastalıkları
 • Solunum Yolu Hastalıkları