İSHALDE ÇİNKONUN FAYDASINI BİLİYOR MUSUNUZ?

İSHALDE ÇİNKONUN FAYDASINI BİLİYOR MUSUNUZ?
Akut ve kronik ishal nedeniyle önemli düzeyde çinko kaybı olur. Çinko yetersizliğinin yaygın olduğu, gelişmekte olan ülkelerde yapılmış bazı klinik araştırma sonuçlarına göre ishalde, çinko desteğinin yararlı olabileceği gösterilmiştir. Altta yatan mekanizma çinko desteğinin, su ve elektrolitlerin emilimini arttırmıştır. Yapılan çalışmalarda, çinko desteğinin plasebo grubuna kıyasla dışkılama sıklığını ve ishal süresini azalttığı gösterilmiştir. Günümüzde ORS’ye( ishal sıvısı) çinko eklenmesi DSÖ ( Dünya Sağlık Örgütü) tarafından önerilmektedir.