PROPOLİS MUCİZELERİ

PROPOLİS MUCİZELERİ

Ham bal, propolis, arı sütü, arı ekmeği ve polen gibi arı ürünleri bağışıklığı doğal yollarla desteklemek için çok önemli ürünler olduğu bilinmektedir.
Ham balın içinde aminoasit, vit A, B, B6, C, E, Niasin, Folik asit, demir, çinko gibi
antioksidan maddeler bulunmaktadır. Bu maddelerin aynı zamanda antibakteriyel, antiviral ve anti inflamatuar etkileri bulunmaktadır
2007 yılında American Medical Association tarafından yayınlanan bir çalışmada,
ÜSYE geçiren çocuklarda ham bal kullanımının etkili olduğu bildirilmiştir.
2 – 18 yaş arasında 131 ÜSYE geçiren çocuklarda yapılan çalışmada ham bal tüketen grubun öksürük semptomları ve hastalık gün sayısında, ham bal tüketmeyen gruba göre belirgin azalma görülmüştür. Fakat unutulmamalıdır ki, bu faydaları sağlayabilmesi için balın, pastörize ve filtre edilmemiş, kovandan alındığı hali ile besin değeri korunmuş ham bal olması çok önemlidir.

DR.NACİYE MÖHÜR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Fitoterapist