SAĞLIKLI NESİL REHPERİ

Çocuklarda hastalıkların ve kalıcı sakatlıkların önlenmesi, erken tanı konması, hastalıklarda erken dönemde tedavi edilmesi, çocuğun her açıdan sağlıklı büyümesinin sağlanması için
rutin sağlık kontrolleri yapılmalıdır.
1 yaşına kadar ayda bir
1- 2 yaş – aralığında da , 2 ayda bir,
2 – 5 yaş arası 6 ayda bir,
5 – 10 yaş arası yılda bir rutin sağlık muayenesi yapılmalıdır.
Çocukların rutin sağlık kontrolleri sırasında GÖZ ve DİŞ muayeneleri atlanmamalıdır.
Rutin diş ve göz kontrolleri 3 yaştan sonraya bırakılmamalıdır.
şaşılık, göz tembelliği, kırma kusuru, katarakt, retino blastom, göz kayması, erken yakalanırsa tedavi etkinliği artmaktadır.

DİŞ TARAMASI ,
En geç 3 yaşında ve 6 ay ara ile yapılmalıdır.
1 yaşın altında ki bebeklerin ( diş çıktıktan sonra ) dişleri günde 2 kez tülbent veya gazlı bez ile temizlenir.
1 – 2 yaş macunsuz günde 2 kez fırçalama .
2 – 6 yaş florürlü macun ile fırçalanmalıdır.
6 yaş üstünde florürlü diş macunu ile günde 2 kez fırçalanmalıdır.
1 yaşın üstünde uykuda, horlama , uykuda solunum zorluğu varsa bir kulak burun boğaz doktoruyla değerlendirilmelidir.

OKUL ÖNCESİ
Kilo , boy, kan basıncı, vücut kitle indeksi görme ve işitme taraması , kan tahlilleri ve aşılanma durumu gözden geçirilmelidir.
Beden kitle indeksi belirlenmesi çocuğunuzun sağlığı açısından önemli bir belirleyicidir.
2 yaşından sonra , ailede kollesterol 240 ml /dl üzerindeyse, kalp damar hastalığı açısında risk olduğundan, açlık serum lipit düzeylerine bakılmalıdır.
6-12 ay arası genel bir kan tetkiki yapılması gerekir.
Bundan sonraki kan tetkikleri her şey yolunda olsa bile en geç 3 yılda bir tekrar edilmelidir.
Her çocuk özeldir. Çocukta yıllık D vit ve demir düzeyi bakılmalıdır.
Risk varsa 5 yaşına kadar, aralıklı olarak , tarama yapılmalıdır.

DEMİR EKSİKLİĞİ RİSKİ OLAN ÇOCUKLAR:
Erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek.
6 – 12 ay arası olan bebekler .
1 yaşından önce inek sütüyle beslenenler.
1 yaşından sonra günde 500 ml den fazla inek sütü içenler.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR.
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kronik böbrek yetmezliğinin başlıca nedenlerinden biri olan idrar yolu enfeksiyonunun , zamanında tanı ve tedavisi son derece önemlidir. 1 yaş, 5 yaş, adelosan dönemde tam idrar tahlili yapılmalıdır.

6 ay – 1 yaş arası bebek takiplerinde en az bir kez inmemiş testis muayenesi yapılmalıdır. 3 yaşından itibaren yılda bir kez kan basıncı ölçülmesi gerekmektedir.
Tüm çocuklar 2 yaşından itibaren eğer ailede risk (erken yaşta kalp ve tansiyon hastalığı) varsa kanda yağ ölçümleri yapılmalıdır.
Çocuklarımızı Sağlıklı bireyler olarak büyütmek ve yetiştirmek istiyorsak, aile olarak sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız.
Bunun için gerekli ve sizlere önerdiğim zamanlarda sağlık , kan ve idrar tahlillerini yaptırmanız gerekmektedir.
Sağlıklı nesiller özenli takip ister.

ÖZEL AŞILAR:
HUMAN PAPİLLOMA VİRUS :
9 -26 yaş 0 / 2 ay / ve 6.ay da 3.doz

MENENGOCOC ACYW :
9-23 ay arası / 3 ay ara ile 2 doz.

MENENGOCOC B :
İki yaş üstü 2 doz / 2 ay ara ile
Veya / 14 / 16/ 26 . ayda

İNFLUENZA AŞI :
6 ay -3 yaş 0,5 doz.
3 yaş çocuklara tam doz.
Çocuk ilk kez aşılanıyorsa 1 ay ara ile 2 kez uygulanır. ( 9 yaşa kadar )
9 yaş üzeri ilk kez aşılanıyorsa tek doz uygulanır.

ROTAVİRÜS :
ROTAQEC 3 / 5 / 7 . aylarda, ağızdan uygulanır.

ÇOCUĞUNUZU DOKTORA GÖTÜRMEK İÇİN HASTALANMASINI BEKLEMEYİN